De opkomst van ‘alles willen weten’

Veranderingen van moleculaire diagnostiek in de oncologische zorg

Een vergrootglas ligt op een digitale databank.
Joost Zaat
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D6441

Politiek, zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen oefenen stevige druk uit om de indicaties, de te gebruiken tests en de organisatie van oncologische diagnostiek te veranderen. Staan perifere oncologen, longartsen en pathologen tegenover die van de academie? En wat doet die privaat gefinancierde stichting op het speelveld?

‘Hoe meer aandacht voor WGS, hoe beter’, bericht voormalig Tweede Kamerlid Hayke Veldman (VVD) als ik hem vraag te vertellen waarom er zo’n lobby voor ‘whole genome sequencing’ (WGS) lijkt te zijn ontstaan. In februari 2021 overlegde de Tweede Kamer met de minister van VWS over de initiatiefnota uit februari 2020 van Sazias (50Plus), Van den Berg (CDA) en Veldman over WGS bij kanker. In de nota, het debat en de 5 daaropvolgende, met algemene stemmen aangenomen Kamermoties was de teneur dat WGS bij álle patiënten met uitgezaaide kanker nuttig is en subiet vergoed zou moeten worden. ‘Als je in de hele kamer kijkt, dan zie je veel meer en kun je meer dan wanneer je alleen een paar testjes doet. Kankerpatiënten hebben geen tijd, dus moet het snel geregeld worden’, zegt Sazias.

Sinds een jaar of 10 zijn er geneesmiddelen die op eiwitniveau een proces blokkeren dat tumorgroei stimuleert…

Auteursinformatie

Joost Zaat is waarnemend huisarts, columnist voor de Volkskrant en schrijft als freelance-journalist voor het NTvG.

Contact J. Zaat (joostzaat@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Joost Zaat sprak en mailde voor dit artikel met: Leonie Sazias (voormalig Kamerlid 50Plus en ervaringsdeskundige), Joba van de Berg (Kamerlid CDA), Hayke Veldman (voormalig Kamerlid VVD), Jos Spigt (longarts-oncoloog), Nils ’t Hart (patholoog), Kim Monkhorst (patholoog), Vincent Smit (patholoog), Jos Bart (patholoog, voorzitter NVVP), Hans van Snellenberg (managing director HMF), Koos van der Hoeven (em. hoogleraar oncologie, medisch directeur HMF), Herman Otten (Inspire2Live), Sahar Barjesteh van Waalwijk van Doorn-Khosrovani (CZ), Ly Tran (ZIN). Verder las hij Kamerstukken, nota’s van verzekeraars, jaarverslagen (HMF en CPCT), ZonMW-projectbeschrijvingen, interne e-mails en beleidsdocumenten.

Auteur Belangenverstrengeling
Joost Zaat ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Journalistiek
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties