Veranderingen binnen de gezondheidszorg in de regio Midden-Oosten en Noord-Afrika

H. Barnard
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1701-3
Abstract

Samenvatting

In juni 1997 werd in Caïro een driedaagse conferentie Regional Seminar on Health Sector Development gehouden, waarvoor de hoogste beleidsmakers uit landen in de regio Midden-Oosten en Noord-Afrika waren uitgenodigd. Tijdens deze dagen presenteerde de Wereldbank een model om problemen in de gezondheidszorg in deze regio op te lossen.

Egypte is als voorbeeld gebruikt om de bestaande problematiek te schetsen. In dit land neemt, bij een verlaging van het geboortecijfer en de kindersterfte, de bevolking in omvang toe; door infectieziekten bij kinderen en chronische ziekten bij ouderen is de vraag naar gezondheidszorg groot. Artsen, apothekers en verpleegkundigen hebben echter vaak een gebrekkige opleiding en zijn meer op geld dan op kwaliteit van zorg gericht. Poliklinieken en ziekenhuizen worden gefinancierd door de overheid en door grote bedrijven. Daarnaast bestaan privé-praktijken. Betrouwbare statistische gegevens ontbreken. Enige regelgeving is vooral gericht op de gebruikers van de voorzieningen (om de vraag naar zorg te beperken).

Het voorstel van de Wereldbank hield in dat de overheden zich minder zouden gaan bezighouden met het aanbieden van zorg en meer met de regulering van het zorgaanbod. De beloning van verstrekkers zou afhankelijk moeten worden gesteld van naleving van op te stellen regels, bijvoorbeeld betreffende rationele behandelprotocollen. Nederland werd als voorbeeld gesteld voor wat betreft de (financiële) organisatie van de gezondheidszorg. Tussen beide landen bestaat al jarenlange samenwerking in de vorm van diverse projecten. Hopelijk leiden de expertise van de Wereldbank en een goede samenwerking tussen alle betrokken landen tot een verbetering van de gezondheidszorg in de regio Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Auteursinformatie

H.Barnard, arts, pa Netherlands Institute, P.O.Box 50, Zamalek, Cairo, Arabic Republic of Egypt.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties