Veiligheidsbewaking van Rijksvaccinatieprogramma; minder bijwerkingen van DKTP-Hib-combinatievaccin sinds overgang in 2005 naar vaccin met acellulaire kinkhoestcomponent

Onderzoek
N.A.T. van der Maas
S. David
J.M. Kemmeren
P.E. Vermeer-de Bondt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2732-7
Abstract

Samenvatting

Doel

De bijwerkingen inventariseren van het combinatievaccin tegen difterie, kinkhoest, tetanus, poliomyelitis en Haemophilus influenzae type B (DKTP-Hib) rond de overgang in 2005 naar een vaccin met een acellulaire kinkhoestcomponent.

Opzet

Descriptief.

Methode

De veiligheidsbewaking van het Rijksvaccinatieprogramma wordt uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en berust op een gestimuleerd meldsysteem, aangevuld met gerichte onderzoeken, waaronder vragenlijsten. De verkregen gegevens werden geanalyseerd.

Resultaten

Gegevens uit het gestimuleerde meldsysteem toonden een grote toename van het aantal meldingen in 2004, waarschijnlijk samenhangend met aandacht in de media voor de effectiviteit en veiligheid van het DKTP-Hib-vaccin gebaseerd op hele kinhoestbacteriecellen. De Gezondheidsraad adviseerde versneld over te gaan op het DKTP-Hib-vaccin met een acellulaire kinkhoestcomponent. Per 1 januari 2005 is dit advies geëffectueerd. In 2005 daalde het aantal meldingen sterk, tot minder dan in de periode 2002-2003. Het vragenlijstonderzoek naar bijwerkingen van het DKTP-Hib-vaccin, gestart eind 2003 en vervolgd in 2005, bevestigde het goede bereik van het gestimuleerde systeem met een zeer beperkte onderrapportage van zeldzame bijwerkingen zoals collaps en convulsie.

Conclusie

Dit onderzoek bevestigt de gegevens van de gestimuleerde registratie dat het nieuw ingevoerde acellulaire DKTP-Hib-vaccin minder bijwerkingen heeft dan het oude vaccin, dat op basis van hele bacteriecellen werd gemaakt.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2732-7

Auteursinformatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Centrum Infectieziektebestrijding, Postbak 75B, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven.

Mw.N.A.T.van der Maas, arts; mw.dr.S.David, medisch bioloog; mw.dr.ir.J.M.Kemmeren, epidemioloog; mw.P.E.Vermeer-de Bondt, arts maatschappij en gezondheid-epidemioloog.

Contact mw.N.A.T.van der Maas (nicoline.van.der.maas@rivm.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties