Veilig voorschrijven bij levercirrose: 5 misvattingen

Klinische praktijk
Rianne A. Weersink
Joost P.H. Drenth
Frank ter Borg
Midas B. Mulder
Katja Taxis
Sander D. Borgsteede
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4952
Abstract

Samenvatting

  • De lever heeft een grote invloed op de farmacokinetiek en -dynamiek van geneesmiddelen, en daarom kan een verminderde leverfunctie leiden tot veranderde plasmaspiegels en bijwerkingen.
  • Door de grote overcapaciteit van de lever om geneesmiddelen te metaboliseren, zijn dosisaanpassingen pas noodzakelijk wanneer een chronische leverziekte gevorderd is tot cirrose.
  • Belangrijke farmacokinetische veranderingen als gevolg van levercirrose zijn: (a) een verminderd ‘first-pass’-effect; (b) een verminderde leverenzymactiviteit; en (c) een verminderde renale klaring door een nierfunctiestoornis.
  • Patiënten met levercirrose zijn vaak gevoeliger voor bijwerkingen, zoals nierfunctiestoornissen door NSAID’s of de sedatieve werking van morfinomimetica en psychofarmaca.
  • Farmacotherapie bij patiënten met levercirrose is complex; dit illustreren wij aan de hand van 5 misvattingen.
  • In de praktijk kunnen zorgverleners gebruikmaken van de adviezen voor bijna 300 geneesmiddelen, die te vinden zijn op www.geneesmiddelenbijlevercirrose.nl.

Auteursinformatie

Deventer Ziekenhuis, Deventer. Afd. Klinische Farmacie: dr. R.A. Weersink, ziekenhuisapotheker in opleiding. Afd. Maag-, Darm- en Leverziekten: dr. F. ter Borg, mdl-arts. Radboudumc, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Nijmegen: prof.dr. J.P.H. Drenth, mdl-arts. Erasmus MC, afd. Ziekenhuisapotheek, Rotterdam: drs. M.B. Mulder, ziekenhuisapotheker. Rijksuniversiteit Groningen, afd. FarmacoTherapie, -Epidemiologie en -Economie, Groningen: prof.dr. K. Taxis, apotheker. Stichting Health Base, afd. Medicatiebewaking, Houten: dr. S.D. Borgsteede, apotheker.

Contact R.A. Weersink

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Rianne A. Weersink ICMJE-formulier
Joost P.H. Drenth ICMJE-formulier
Frank ter Borg ICMJE-formulier
Midas B. Mulder ICMJE-formulier
Katja Taxis ICMJE-formulier
Sander D. Borgsteede ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie

Reacties