Veilig voorschrijven bij levercirrose: 5 misvattingen

Stand van zaken
03-11-2020
Rianne A. Weersink, Joost P.H. Drenth, Frank ter Borg, Midas B. Mulder, Katja Taxis en Sander D. Borgsteede

Samenvatting

  • De lever heeft een grote invloed op de farmacokinetiek en -dynamiek van geneesmiddelen, en daarom kan een verminderde leverfunctie leiden tot veranderde plasmaspiegels en bijwerkingen.
  • Door de grote overcapaciteit van de lever om geneesmiddelen te metaboliseren, zijn dosisaanpassingen pas noodzakelijk wanneer een chronische leverziekte gevorderd is tot cirrose.
  • Belangrijke farmacokinetische veranderingen als gevolg van levercirrose zijn: (a) een verminderd ‘first-pass’-effect; (b) een verminderde leverenzymactiviteit; en (c) een verminderde renale klaring door een nierfunctiestoornis.
  • Patiënten met levercirrose zijn vaak gevoeliger voor bijwerkingen, zoals nierfunctiestoornissen door NSAID’s of de sedatieve werking van morfinomimetica en psychofarmaca.
  • Farmacotherapie bij patiënten met levercirrose is complex; dit illustreren wij aan de hand van 5 misvattingen.
  • In de praktijk kunnen zorgverleners gebruikmaken van de adviezen voor bijna 300 geneesmiddelen, die te vinden zijn op www.geneesmiddelenbijlevercirrose.nl.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing