Veel psychiatrische stoornissen bij Afghaanse vluchtelingen met verblijfsstatus in Drenthe, met name depressieve stoornis en posttraumatische stressstoornis

Onderzoek
H.B.P.E. Gernaat
A.D. Malwand
C.J. Laban
I. Komproe
J.T.V.M. de Jong
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:1127-31
Abstract

Samenvatting

Doel

Inventarisatie van psychiatrische stoornissen en hulpzoekgedrag bij Afghaanse vluchtelingen met een verblijfsstatus in Drenthe.

Opzet

Transversaal prevalentieonderzoek.

Methode

Met een gemodificeerde multiflex sneeuwbalmethode met 3 primaire informanten werden 55 Afghaanse huishoudens uit 16 dorpen en steden in Drenthe geselecteerd. Na ‘informed consent’ werden bij 51 volwassenen een sociodemografische vragenlijst en een cultureel gevalideerde, verkorte ‘Composite international diagnostic interview’ (CIDI), DSM-IV-versie, afgenomen. Hulpzoekgedrag werd geïnventariseerd.

Resultaten

De helft van de respondenten was 3 jaar of langer in Nederland, er bestond een hoog opleidingsniveau, 88 werkeloosheid en matige tot slechte taalvaardigheid bij 92. De prevalentie van psychiatrische stoornissen was 65 (95-BI: 52-78), vooral depressieve stoornis (57) en posttraumatische stressstoornis (35). Psychopathologische bevindingen waren gerelateerd aan gebrekkige taalvaardigheid, een lager opleidingsniveau en werkeloosheid. 56 van de respondenten was onder behandeling van de huisarts, 4 had psychiatrische hulp.

Conclusies

De prevalentie van psychiatrische stoornissen onder volwassen Afghaanse vluchtelingen met een verblijfsstatus in Drenthe was aanzienlijk hoger dan onder de algemene Nederlandse bevolking.

Auteursinformatie

Stichting Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Drenthe, locatie Meppel, Meppel.

Dr.H.B.P.E.Gernaat, psychiater (thans: Diaconessenhuis, Postbus 502, 7940 AM Meppel); A.D.Malwand, assistent-geneeskundige; C.J.Laban, psychiater.

Transcultural Psychosocial Organization en Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.

Dr.ing.I.Komproe, psycholoog; prof.dr.J.T.V.M.de Jong, psychiater en antropoloog.

Contact dr.H.B.P.E.Gernaat

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties