Is een eeg noodzakelijk?

Vaststellen van hersendood bij orgaandonatie

Perspectief
Erwin J.O. Kompanje
Jelle L. Epker
Yorick J. de Groot
Eelco F.M. Wijdicks
Mathieu van der Jagt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6444
Abstract

Samenvatting

Het vaststellen van hersendood is een voorwaarde voor multi-orgaandonatie bij een beademde patiënt op de IC. De criteria voor hersendood verschillen internationaal. In sommige landen is hersenstamdood equivalent aan hersendood. In andere landen, waaronder Nederland, moet in aanvulling op de constatering van hersenstamdood ook een eeg worden verricht om cortex-activiteit uit te sluiten volgens de criteria van ‘volledige hersendood’. Daarmee is echter niet bewezen dat er complete uitval is van alle hersenfuncties; de subcorticale hersenen worden bij het maken van een eeg immers niet onderzocht. Zoals vastgelegd door de Gezondheidsraad wordt hersendood uitgesloten door restactiviteit in de cortex, maar niet door persisterende subcorticale activiteit. Dit is conceptueel niet correct. De criteria voor hersenstamdood sluiten beter aan bij de praktijk dan de criteria voor volledige hersendood. Het maken van een eeg zou daarom geen verplichting meer moeten zijn bij het vaststellen van hersendood, net als in vele andere landen.

Auteursinformatie

Erasmus Medisch Centrum, afd. Intensive Care, Rotterdam.

Dr. E.J.O. Kompanje, klinisch ethicus en senior onderzoeker; drs J.L. Epker, internist-intensivist; dr. M. van der Jagt, neuroloog-intensivist.

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Anesthesiologie, Utrecht.

Dr. Y.J. de Groot, aios anesthesie.

Mayo Medical School, afd. Neurology-Neurosurgery Intensive Care, Rochester, Minnesota, Verenigde Staten.

Prof.dr. E.F.M. Wijdicks, neuroloog-intensivist.

Contact dr. E.J.O. Kompanje (e.j.o.kompanje@erasmusmc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 21 augustus 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Erwin J.O. Kompanje ICMJE-formulier
Jelle L. Epker ICMJE-formulier
Yorick J. de Groot ICMJE-formulier
Eelco F.M. Wijdicks ICMJE-formulier
Mathieu van der Jagt ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties