Van weekblad naar maandblad

Redactie NTvG
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:B2267

artikel

Per 1 januari 2024 wordt het NTvG een maandblad. 167 jaar lang verscheen het elke week, maar nu gaan we het gebruik van papier terugbrengen. We bewegen mee met de huidige maatschappij, onze lezers en de digitalisering van informatie.

Wat betekent dit voor onze lezer?

Vanaf 1 januari ontvang je het papieren NTvG in de vorm van een maandblad. Het nieuwe NTvG ziet er anders uit, maar alles van waarde blijft behouden. We blijven artikelen van artsen publiceren die relevant zijn voor de klinische praktijk, die discussie op gang brengen en die inspiratie en vergezicht bieden voor de Nederlandse gezondheidszorg.

De distributie via de sociale media gaan we intensiveren en je kunt natuurlijk ook via de nieuwsbrieven, dossiers of de tweewekelijkse podcast op de hoogte blijven van onze publicaties. Het NTvG-portfolio met geaccrediteerde nascholingstoetsen bij artikelen wordt verder uitgebouwd.

Wat betekent dit voor auteurs?

Met een artikel in het NTvG bereik je als auteur veel meer Nederlandse collega’s dan via een publicatie in een internationaal tijdschrift. Doordat het zorgsysteem steeds meer onder druk komt te staan, wordt het belangrijker dan ooit dat artsen over de grenzen van hun vakgebieden heen met elkaar het gesprek aangaan. Hier wil het NTvG een podium voor zijn.

De zorgvuldigheid van ons publicatieproces blijft onveranderd, maar we gaan het wel verbeteren en makkelijker maken voor auteurs. We vinden het een verspilling van tijd en moeite van de auteurs als we een kant-en-klaar aangeleverd artikel moeten afwijzen omdat het niet bij het NTvG past. Daarom werken we vanaf nu uitsluitend nog met voorindiening van een beknopte opzet van het artikel, de zogenoemde ‘presubmissies’. Uiteraard blijven we alle manuscripten onderwerpen aan peerreview, waarin onze 40 sectieredacteuren een rol van grote waarde blijven spelen.

Op dit moment hebben we nog 11 weeknummers te gaan, maar we zijn al begonnen met het samenstellen van het eerste maandblad. En daar willen we jullie ook alvast deelgenoot van maken. Met trots kijken we terug op de rijke historie van het NTvG en het archief van ruim 300.000 artikelen. We kijken uit naar 1 januari 2024, het nieuwe NTvG en de volgende 167 jaar!

Kijk op onze website voor meer informatie: www.ntvg.nl/service/veelgestelde-vragen

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties