Van instrument naar technologische geneeskunde

De penningencollectie van het NTvG
Historisch perspectief
30-09-2019
Berend G.N. Mul en Timo C. Bolt


Het NTvG presenteert op basis van onder meer onderstaand artikel een online tentoonstelling over medische geschiedenis. Bron vormt daarbij de penningencollectie van de vereniging NTvG.  

bekijk expositie

Reacties (2)

Inloggen om een reactie te plaatsen
Kees J. Simon
06-10-2019 22:59

Wanneer introductie elektrocardiograaf in Nederland?

De auteurs zijn erin geslaagd om een mooi overzicht te geven van de ontwikkeling der klinische geneeskunde, ondanks de beperkingen die het thema hen oplegt. Er wordt ruim aandacht besteed aan de situatie in Nederland. Bij mij blijft echter de vraag hangen hoe en wanneer de elektrocardiograaf werd geintroduceerd in de klinieken in Nederland. Mijn indruk is dat dit pas laat geschiedde. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie werd pas in de jaren dertig opgericht en er zijn nauwelijks publicaties uit de kliniek in het NTvG. Dit in tegenstelling tot de gang van zaken bij de introductie van andere technieken, zoals de röntgenbuis.[1] Is mijn indruk juist?

[1] Simon, K. J. (2015). De wetenschappelijke ontwikkelingen in de radiologie en radiotherapie binnen de geneeskunde in Nederland 1896-1922. Proefschrift, Groningen.http://hdl.handle.net/11370/9f576c6a-a373-41c2-9166-36f11c8c5302

dr. Kees J. Simon, rustend radioloog

Timo Bolt
06-11-2019 13:08

reactie auteurs

Geachte heer Simon, beste Kees,

Ik denk dat je indruk dat de introductie van de elektrocardiograaf in de klinieken in Nederland laat geschiedde (en ook meer tijd in beslag nam dan de introductie van de röntgenbuis) juist is. Ik ga daarbij af op verschillende publicaties van Eddy Houwaart hierover. Ik denk overigens dat een artikel over de introductie van de röntgenbuis in de kliniek een mooie bijdrage zou kunnen zijn aan de rubriek 'historisch perspectief'.

Timo Bolt, universitait hoofddocent Medische geschiedenis, Erasmus MC