Van instrument naar technologische geneeskunde

De penningencollectie van het NTvG
Historisch perspectief
30-09-2019
Berend G.N. Mul en Timo C. Bolt


Het NTvG presenteert op basis van onder meer onderstaand artikel een online tentoonstelling over medische geschiedenis. Bron vormt daarbij de penningencollectie van de vereniging NTvG.  

bekijk expositie

Auteursinformatie

Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Geesteswetenschappen, Amsterdam: B.G.N. Mul, BA, masterstudent. Erasmus MC, afd. Medische Geschiedenis, Rotterdam: dr. T.C. Bolt, historicus.

Contact: B.G.N. Mul (berendmul@gmail.com)

 

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

AuteurBelangenverstrengeling
Berend G.N. MulICMJE-formulier
Timo C. BoltICMJE-formulier