De penningencollectie van het NTvG

Van instrument naar technologische geneeskunde

Perspectief
Berend G.N. Mul
Timo C. Bolt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3777
Abstract

 


Het NTvG presenteert op basis van onder meer onderstaand artikel een online tentoonstelling over medische geschiedenis. Bron vormt daarbij de penningencollectie van de vereniging NTvG.  

 

bekijk expositie

 

Samenvatting

Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) bezit een bijzondere en omvangrijke historische collectie aan penningen. In het najaar van 2018 heeft het NTvG een online tentoonstelling opgezet, waarin een uitgebreide selectie van penningen uit deze collectie wordt getoond en voorzien van historische achtergronden. In dit artikel beschrijven wij een deel van de tentoongestelde penningen. Aan de hand van het werk van Willem Einthoven (1860-1927) stellen we dat rond 1900 de eerste contouren van de technologische geneeskunde zichtbaar werden. Ook beschrijven we hoe het toenemende belang van technologische toepassingen in de geneeskunde zichtbaar werd in de zelfrepresentatie van de medische specialismen, die in dezelfde periode beginnen te ontstaan.

Auteursinformatie

Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Geesteswetenschappen, Amsterdam: B.G.N. Mul, BA, masterstudent. Erasmus MC, afd. Medische Geschiedenis, Rotterdam: dr. T.C. Bolt, historicus.

Contact B.G.N. Mul (berendmul@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Berend G.N. Mul ICMJE-formulier
Timo C. Bolt ICMJE-formulier
De historische penningen van het NTvG
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Medische geschiedenis
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

De auteurs zijn erin geslaagd om een mooi overzicht te geven van de ontwikkeling der klinische geneeskunde, ondanks de beperkingen die het thema hen oplegt. Er wordt ruim aandacht besteed aan de situatie in Nederland. Bij mij blijft echter de vraag hangen hoe en wanneer de elektrocardiograaf werd geintroduceerd in de klinieken in Nederland. Mijn indruk is dat dit pas laat geschiedde. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie werd pas in de jaren dertig opgericht en er zijn nauwelijks publicaties uit de kliniek in het NTvG. Dit in tegenstelling tot de gang van zaken bij de introductie van andere technieken, zoals de röntgenbuis.[1] Is mijn indruk juist?

[1] Simon, K. J. (2015). De wetenschappelijke ontwikkelingen in de radiologie en radiotherapie binnen de geneeskunde in Nederland 1896-1922. Proefschrift, Groningen.http://hdl.handle.net/11370/9f576c6a-a373-41c2-9166-36f11c8c5302

dr. Kees J. Simon, rustend radioloog

Geachte heer Simon, beste Kees,

Ik denk dat je indruk dat de introductie van de elektrocardiograaf in de klinieken in Nederland laat geschiedde (en ook meer tijd in beslag nam dan de introductie van de röntgenbuis) juist is. Ik ga daarbij af op verschillende publicaties van Eddy Houwaart hierover. Ik denk overigens dat een artikel over de introductie van de röntgenbuis in de kliniek een mooie bijdrage zou kunnen zijn aan de rubriek 'historisch perspectief'.

Timo Bolt, universitait hoofddocent Medische geschiedenis, Erasmus MC