Van Hoytemacursus 'Van 'zenuwen' tot paniekstoornis'.

Nieuws
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:1210

Van Hoytemacursus ‘Van ’zenuwen‘ tot paniekstoornis’. – Op 14 juni a.s. zal genoemd avondsymposium, met als ondertitel ‘Moderne inzichten in diagnostiek en behandeling van angststoornissen’, worden gehouden in het Twents Psychiatrisch Ziekenhuis te Enschede. Doelgroep: artsen zowel werkzaam in de eerste lijn als de tweede lijn uit de regio Twente-Achterhoek-Salland-Stedendriehoek…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties