Van Hoytema-cursus 'ECG'.

Nieuws
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:445

Van Hoytema-cursus ‘ECG’. - Op 12 maandagen, in de periode van 16 maart tot 22 juni a.s. zal deze basiscursus over het elektrocardiogram worden gehouden in de Universiteit Twente, Gebouw Toegepaste Wiskunde.

Inlichtingen verstrekt het secretariaat van de Dr.G.J.van Hoytema Stichting, Postbus 89, 7500 AB Enschede; tel. 053-892409 ('s morgens).

Ook interessant

Reacties