Van gen naar ziekte; X-gebonden hydrocefalus en L1CAM

Klinische praktijk
C.T.R.M. Schrander-Stumpel
Y.J. Vos
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:1441-3
Abstract

Inleiding

de ziekte

Congenitale hydrocefalus is een ernstige afwijking, die vele oorzaken kent. Centraal staat een verstoring in de circulatie en absorptie van liquor. Aangeboren afwijkingen van het centrale zenuwstelsel, een bloeding, infectie, trauma, teratogene stoffen en (soms) een tumor kunnen alle hydrocefalus tot gevolg hebben. Zijn er bijkomende aangeboren afwijkingen (bijvoorbeeld aan het oog of hart), dan wordt de aandoening ‘syndromaal’ genoemd.

In ongeveer 5 van de gevallen van niet-syndromale hydrocefalus gaat het om de X-gebonden vorm (‘hydrocephalus due to congenital stenosis of aqueduct of Sylvius’; Mendelian Inheritance in Man (MIM), nummer 307000).1 Deze vorm werd in de jaren veertig van de vorige eeuw voor het eerst beschreven en is de frequentste genetische vorm van congenitale hydrocefalus.2

De klinische kenmerken zijn variabel. In de meeste families overlijden de aangedane jongens vóór, tijdens of vlak na de geboorte. Post partum is opvallend dat, naast de kenmerken van hydrocefalus…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Klinische Genetica, Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht.

Academisch Ziekenhuis, afd. Klinische Genetica, sectie DNA-diagnostiek, Groningen.

Mw.Y.J.Vos, moleculair geneticus.

Contact Mw.prof.dr.C.T.R.M.Schrander-Stumpel, klinisch geneticus en kinderarts (connie.schrander@gen.unimaas.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties