Van gen naar ziekte; van een trombopoëtinereceptorgendefect naar congenitale amegakaryocytaire trombocytopenie

Klinische praktijk
S. van den Oudenrijn
M. Bruin
M. de Haas
A.E.G. Kr.von Dem Borne
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:469-71
Abstract

Inleiding

de ziekte

Een niet vaak voorkomende oorzaak van trombocytopenie bij kinderen is congenitale amegakaryocytaire trombocytopenie (CAMT). CAMT wordt gekarakteriseerd door een geïsoleerde ernstige trombocytopenie en een bijna volledige afwezigheid van megakaryocyten in het beenmerg. CAMT ontwikkelt zich vaak tot een compleet beenmergfalen.

Bloedplaatjes worden gevormd door afsplitsing van celfragmenten vanuit hun voorlopercel, de megakaryocyt. Het hele proces van proliferatie en differentiatie van een stamcel tot megakaryocyt, leidend tot de afsplitsing van bloedplaatjes, wordt met name gestuurd door de groeifactor trombopoëtine (Tpo). De lever en in mindere mate de nier zorgen voor een constante productie van Tpo.

Tpo-plasmaspiegels worden gereguleerd via een feedbackmechanisme (figuur 1). In de circulatie wordt Tpo door bloedplaatjes gebonden en het nog vrij circulerende Tpo zal in het beenmerg de vorming van megakaryocyten induceren. Een afname van het aantal circulerende bloedplaatjes resulteert in een verhoging van de Tpo-plasmaspiegel, waardoor de vorming van megakaryocyten in…

Auteursinformatie

Sanquin, Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst, afd. Immunohematologie Experimenteel, Postbus 9190, 1006 AD Amsterdam.

Mw.S.van den Oudenrijn, medisch bioloog; mw.M.de Haas, arts.

Wilhelmina Kinderziekenhuis, afd. Hematologie, Utrecht.

Mw.M.Bruin, kinderarts-hematoloog.

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Hematologie, Amsterdam.

Prof.dr.A.E.G.Kr.von dem Borne, internist-hematoloog.

Contact mw.M.de Haas (m_de_haas@clb.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties