Van gen naar ziekte; erfelijke niet-sferocytaire hemolytische anemie veroorzaakt door pyruvaatkinasedeficiëntie

Klinische praktijk
K.M.K. de Vooght
R. van Wijk
H.K. Nieuwenhuis
J.K. Ploos van Amstel
G. Rijksen
W.W. van Solinge
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:1828-31
Abstract

Inleiding

de ziekte

Pyruvaatkinase(PK)-deficiëntie is een aangeboren enzymafwijking van de glycolyse en vormt een belangrijke oorzaak van erfelijke niet-sferocytaire hemolytische anemie. Deze autosomaal recessieve aandoening wordt gekenmerkt door een zeer variabel fenotype. Het klinisch beeld bij homozygote en samengesteld heterozygote patiënten is dat van een chronische hemolyse van variabele aard; van zeer licht of volledig gecompenseerd tot levensbedreigende neonatale anemie en icterus. Bij infecties of andere vormen van stress, bijvoorbeeld operatieve ingrepen en zwangerschap, kan de ernst van de hemolyse tijdelijk toenemen, waardoor erytrocytentransfusies noodzakelijk kunnen zijn. De transfusiebehoefte neemt over het algemeen af bij het toenemen van de leeftijd. Hepatosplenomegalie wordt vaak gezien en splenectomie geeft in een aantal gevallen gunstige resultaten voor wat betreft de transfusiebehoefte. Zoals bij alle patiënten die meerdere transfusies ondergaan, dient men rekening te houden met secundaire ijzerstapeling. Ondanks de ernst van de anemie is de weefseloxygenatie bij PK-deficiënte patiënten redelijk. Dit komt doordat…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Centraal Diagnostisch Laboratorium: mw.drs.K.M.K.de Vooght en ing. R.van Wijk, assistenten in opleiding; dr.W.W.van Solinge, klinisch chemicus.

Afd. Hematologie: dr.H.K.Nieuwenhuis, internist-hematoloog.

Divisie Medische Genetica: dr.J.K.Ploos van Amstel, klinisch moleculair geneticus.

Afd. Speciële Laboratoria: dr.G.Rijksen, biochemicus.

Contact dr.W.W.van Solinge (wsolinge@lab.azu.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties