Van behoefte naar vraag.

Media
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:73

R.Bijl en J.Mastboom, Van behoefte naar vraag. Epidemiologisch onderzoek en regionale verdeling van AGGZ-capaciteit: beperkingen en mogelijkheden. (NcGv-reeks 89.) 132 bl., 1 fig., 1 tabel. Nederlands centrum Geestelijke volksgezondheid, Utrecht 1986. Prijs: ingen. ƒ 17,50 (over te maken op girorekening 108700 t.n.v. het NcGv te Utrecht, o.v.v. NcGv-reeks 89).

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties