De RIAGG en de psychiater.

Media
F.M.L.G. van den Boom
P.J. Stolk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:1537

F.M.L.G.van den Boom, De RIAGG en de psychiater. Een onderzoek naar de samenhang tussen de ontwikkeling van het RIAGG-takenpakket en de positie van de psychiater in de AGGZ. (Oorspronkelijk proefschrift.) (NcGv-reeks 97.) 470 bl., fig., tabellen. Nederlands centrum Geestelijke volksgezondheid (NcGv), Utrecht 1987. Prijs: ingen. ƒ 50,- (over te maken op…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties