Vallen door SSRI’s in verpleeghuis

Vallen door SSRI’s in verpleeghuis
Lucas Mevius
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:C1229

artikel

Zelfs bij lage doseringen SSRI’s lopen dementerende en depressieve verpleeghuisbewoners al een verhoogd risico op vallen met letsel. Dat melden Carolyn Sterke en haar collega’s van het Erasmus MC in British Journal of Clinical Pharmacology (2012; epub 18 januari). Het valrisico neemt bovendien toe bij hogere doseringen.

De onderzoekers achterhaalden hoeveel demente bewoners uit een Rotterdams verpleeghuis in 2006-2007 waren gevallen en zich hadden bezeerd. Deze gegevens combineerden zij met medicatiedossiers.

Van de 248 geïncludeerde demente en mobiele bewoners vielen er 152 in totaal 683 maal. 220 valpartijen (32%) resulteerden in lichamelijk letsel: 1 persoon overleed, 21 vallen leidden tot een botbreuk en de resterende 198 valpartijen tot schaafwonden, open wonden, verstuikingen, kneuzingen en zwellingen.

Volgens berekeningen van de auteurs had een 85-jarige vrouw zonder medicatiegebruik een risico op vallen met schade van 0,12%. Dit risico steeg met 31% bij een kwart, met 73% bij een halve en met 198% bij gebruik van een hele gemiddelde dagdosis (‘defined daily dose’) SSRI’s. De combinatie van 1 dagdosis SSRI’s en een halve dagdosis van een kalmerend middel of slaapmiddel verhoogde het valrisico met 373%.

Omdat verpleeghuisbewoners met dementie en depressie vaak SSRI’s krijgen voorgeschreven, denken Sterke et al. dat nieuwe behandelprotocollen nodig zijn die rekening houden met de gevonden dosisresponsrelatie. Zij roepen artsen alvast op voorzichtig te zijn met het voorschrijven van SSRI’s bij deze groep patiënten.

Gerelateerde artikelen

Reacties

Fernand
Haesbrouck

Dit onderzoek bevestigt alleen maar het werkingsmechanisme van SSRI's en antidementica.
Het wel willen kennen van die werking leert, dat psychotica die neuronen verwoesten zorgen voor een controleverlies over gedrag en in mijn eerste boek (2007: ADHD-medicatie:medische megablunder) toon ik ook aan hoe die stoffen botontkalking veroorzaken.
Ik ben heel blij met deze studie.
 

Fernand Haesbrouck, apotheker, Belgie

Jan
Plas

Als de vaststellingen van de onderzoekers http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2125.2012.04124.x/pdf zo duidelijk zijn (klinisch significant) en het gebruik van SSRI's echt zo hoog ligt in bejaardentehuizen, dan denk ik dat voor alle SSRI's dit neveneffect op de bijsluiter vermeld MOET worden, dit in belang van de bejaarde, hulpverleners en artsen. Dit is eigenlijk een oproep aan de overheidsinstanties om de vermelding van dit neveneffect op de bijsluiter van alle SSRI's te verplichten, dit in het belang van de volksgezondheid.  

Jan Plas, apotheker, Belgie