Vallen door SSRI’s in verpleeghuis

Vallen door SSRI’s in verpleeghuis
Lucas Mevius
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:C1229

Zelfs bij lage doseringen SSRI’s lopen dementerende en depressieve verpleeghuisbewoners al een verhoogd risico op vallen met letsel. Dat melden Carolyn Sterke en haar collega’s van het Erasmus MC in British Journal of Clinical Pharmacology (2012; epub 18 januari). Het valrisico neemt bovendien toe bij hogere doseringen.

De…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Fernand
Haesbrouck

Dit onderzoek bevestigt alleen maar het werkingsmechanisme van SSRI's en antidementica.
Het wel willen kennen van die werking leert, dat psychotica die neuronen verwoesten zorgen voor een controleverlies over gedrag en in mijn eerste boek (2007: ADHD-medicatie:medische megablunder) toon ik ook aan hoe die stoffen botontkalking veroorzaken.
Ik ben heel blij met deze studie.
 

Fernand Haesbrouck, apotheker, Belgie

Als de vaststellingen van de onderzoekers http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2125.2012.04124.x/pdf zo duidelijk zijn (klinisch significant) en het gebruik van SSRI's echt zo hoog ligt in bejaardentehuizen, dan denk ik dat voor alle SSRI's dit neveneffect op de bijsluiter vermeld MOET worden, dit in belang van de bejaarde, hulpverleners en artsen. Dit is eigenlijk een oproep aan de overheidsinstanties om de vermelding van dit neveneffect op de bijsluiter van alle SSRI's te verplichten, dit in het belang van de volksgezondheid.  

Jan Plas, apotheker, Belgie