Valkuilen in de behandeling van neuropathische pijn bij patiënten met kanker
Open

Klinische les
25-02-2011
Annelies Schalkwijk, Constans A.H.H.V.M. Verhagen, Yvonne Engels, Yechiel A. Hekster en Kris C.P. Vissers

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St. Radboud, afd. Anesthesiologie, Pijn en Palliatieve geneeskunde, Nijmegen.

A. Schalkwijk, MSc, junior onderzoeker; dr. C.A.H.H.V.M. Verhagen, oncoloog en palliatief deskundige; dr. Y. Engels, senior onderzoeker; prof.dr. Y.A. Hekster, emeritus hoogleraar Klinische farmacie; prof.dr. K.C.P. Vissers, hoogleraar Pijn en palliatieve geneeskunde.

Contactpersoon: A. Schalkwijk (a.schalkwijk@anes.umcn.nl).

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: de auteurs ontvingen voor hun onderzoek een projectsubsidie uit het ZonMw-programma doelmatigheid (NL18892.091.07).
Aanvaard op 20 november 2010