Vaker atypische femurfracturen door bisfosfonaten

Mark Ketelaars
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:C4654

Het risico op een atypische femurfractuur (AFF) neemt toe naarmate een patiënt langer bisfosfonaat gebruikt. Dat blijkt uit recent Amerikaans onderzoek (N Eng J Med. 2020;383:743-53). Daarnaast concluderen de onderzoekers dat etnische achtergrond een rol speelt in de incidentie van deze breuken.

Bisfosfonaten zijn erg effectief in het…

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie

Ook interessant

Reacties