De noodzaak van een verhalend weerwoord

Vaccinatieweigeraars

Opinie
Gert Olthuis
Priscilla Hanssen
Jelle van Gurp
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2151
Abstract

Het lijkt zonneklaar: kinderen die gevaccineerd worden via het Rijksvaccinatieprogramma zijn beschermd tegen 12 infectieziekten en ouders zijn collectief verantwoordelijk om de vaccinatiegraad op peil te houden. We mogen van weldenkende ouders verwachten dat zij die verantwoordelijkheid nemen om infectieziekten bij hun eigen en bij andermans kinderen te voorkomen. Het RIVM zegt hierover op haar website: ‘Inenten blijft nodig om ervoor te zorgen dat deze ziekten niet terugkomen.’

Toch is bovenstaande redenering niet voor iedere ouder vanzelfsprekend. Edith Schippers, oud-minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, luidde in juni 2017 zelfs de noodklok toen bleek dat voor het derde jaar op rij de vaccinatiegraad was gedaald. Haar hypothese? Negatieve verhalen die over vaccineren rondgaan, dragen bij aan de daling van de vaccinatiegraad. Schippers opperde verder onderzoek te doen naar die negatieve verhalen om ‘ongefundeerde angst’ en ‘vermeende bijwerkingen’ te ontkrachten en om kennis over vaccineren onder de bevolking te bevorderen.1

Auteursinformatie

Radboudumc, afd. IQ healthcare, Nijmegen: dr. G. Olthuis en dr. J. van Gurp, medisch ethici. Maastricht University: P. Hanssen, BSc, masterstudent healthcare policy, innovation and management.

Contact G. Olthuis (gert.olthuis@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Gert Olthuis ICMJE-formulier
Priscilla Hanssen ICMJE-formulier
Jelle van Gurp ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties