Vaardig communiceren in de gezondheidszorg

Media
J. Silverman
S. Kurtz
J. Draper
J.C.J.M. de Haes
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:1906-7

J.Silverman, S.Kurtz en J.Draper, Vaardig communiceren in de gezondheidszorg. Een evidence-based benadering. 2e, herziene druk. (Uit het Engels vertaald.) 342 bl., fig., tabellen. Lemma, Den Haag 2006. ISBN 90-5931-451-4. Adviesprijs: ingen. € 29,50.

Onlangs verscheen de 2e, herziene druk van dit in 1998 verschenen boek.

Vroeger, zo stelt de bewerker…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties