Urineverlies op de kinderleeftijd; het belang van een goede mictieanamnese

Klinische praktijk
E. Ab
J.A.A.M. van Diemen-Steenvoorde
T.P.V.M. de Jong
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:193-6
Abstract

Dames en Heren,

Rond de leeftijd van 2,5 jaar worden kinderen zindelijk. Baby's legen hun blaas en rectum via een reflex. Langzamerhand gaan kinderen het gevoel van aandrang herkennen en leren zij de reflex te beïnvloeden. Zo kunnen zij uiteindelijk blaas en rectum legen op een tijd en plaats die gewenst zijn.1 Incontinentie voor urine overdag, minimaal 1 keer per week en al dan niet gepaard gaand met infecties, is een veelvoorkomend probleem. In de literatuur wordt een prevalentie van 3,1 bij 7-jarige meisjes en 2,1 bij 7-jarige jongens gemeld.2

Meestal luidt de diagnose: ‘aandrangsyndroom met drangincontinentie’. Dit syndroom kan separaat optreden, maar is vaak gebaseerd op een niet-neurogene blaas-sfincterdisfunctie (‘dysfunctional voiding’) met als gevolg incontinentie en/of recidiverende urineweginfecties en vrijwel altijd obstipatie. Adequate behandeling hiervan heeft goede resultaten. Als de juiste diagnose niet wordt gesteld, heeft dat nare gevolgen voor het kind, met name wanneer de incontinentie…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum, locatie Wilhelmina Kinderziekenhuis, afd. Kinderurologie, Postbus 85.090, 3508 AB Utrecht.

Mw.E.AB, arts-onderzoeker; dr.T.P.V.M.de Jong, kinderuroloog.

St. Antonius Ziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Nieuwegein.

Mw.dr.J.A.A.M.van Diemen-Steenvoorde, kinderarts.

Contact dr.T.P.V.M.de Jong

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties