Zorg dat je de diagnose niet over het hoofd ziet

Uitingsvormen van Turner-syndroom

uitingsvormen van Turner-syndroom
Iris D. Noordman
A.A.E.M. (Janiëlle) van der Velden
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2024;168:D7784
Abstract

Beste collega’s,

In dit artikel gaan we het hebben over het syndroom van Turner. Dit syndroom is een van de meest voorkomende geslachtschromosomale aandoeningen bij meisjes en vrouwen. Herkenning kan lastig zijn. Hoe voorkom je vertraging in de diagnostiek, en waarom is een vroege diagnose eigenlijk zo belangrijk?

Samenvatting

Het syndroom van Turner is een van de meest voorkomende geslachtschromosomale aandoeningen bij meisjes. Herkenning van deze aandoening kan ingewikkeld zijn door de variatie in klinische kenmerken. Toch is een vroege diagnose van belang om comorbiditeiten te kunnen ontdekken, zoals cardiale of renale afwijkingen, tijdig te kunnen beginnen met groeihormoon en op een passende leeftijd de puberteit te induceren. Ook kan psychosociale ondersteuning geboden worden en kan bij meisjes met Y-chromosomaal materiaal de ontwikkeling van een gonadoblastoom voorkomen worden. Een vroege diagnose is te bereiken door betrokken zorgprofessionals te scholen in de herkenning en door te screenen op het syndroom van Turner bij meisjes met kleine lengte, uitblijvende puberteit of aangeboren hartafwijkingen zoals een bicuspide aortaklep of coarctatie van de aorta. Levenslange follow-up is geïndiceerd om morbiditeit en mortaliteit op lange termijn te voorkomen.

Auteursinformatie

Radboudumc, afd. Kindergeneeskunde (Amalia Kinderziekenhuis), Nijmegen: dr. I.D. Noordman, aios kindergeneeskunde; prof.dr. A.A.E.M. van der Velden, kinderendocrinoloog.

Contact I.D. Noordman (Iris.Noordman@Radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Iris D. Noordman ICMJE-formulier
A.A.E.M. (Janiëlle) van der Velden ICMJE-formulier
Hoge ziektelast bij kinderen met syndroom van Turner
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties