Uitgerangeerd
Open

Redactioneel
10-06-2021
Wim Opstelten

Oude mensen die niet ernstig ziek zijn, maar toch een einde aan hun leven willen: naar schatting betreft dat ongeveer 2% van alle 75-plussers (D5461).

Dat zijn zo’n 7 patiënten in mijn praktijk, reken ik gauw uit. Een enkeling ken ik, de meesten niet. Wie zouden dat zijn? Die 78-jarige vrouw met lichte COPD, alleen in het grote huis nadat haar man overleden is en wier dochter met 2 kinderen ver buiten de stad woont? Of die 86-jarige weduwnaar met diabetes en hypertensie, voor wie de tv het belangrijkste contact met de buitenwereld vormt? Misschien wel die 88-jarige vrouw met artrose, die ...