Uitbraak van voedselgerelateerde botulisme op een minicruise

Klinische praktijk
Mark G.J. de Boer
Sjoerd W. van Thiel
Jan Lambert
Clemens Richter
Ben U. Ridwan
Monique A. van Rijn
Hendrik-Jan I.J. Roest
Corien M. Swaan
Leo G. Visser
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B251
Abstract

Dames en Heren,

Botulisme is een zeldzaam, maar ernstig ziektebeeld dat optreedt na blootstelling aan het door Clostridium botulinum geproduceerde neurotoxine. Kenmerkend is de primair optredende oculobulbaire spierzwakte, gevolgd door een symmetrische afdalende zwakte van de extremiteiten met in ernstige gevallen zwakte van de ademhalingsspieren en noodzaak tot mechanische beademing.1 Blootstelling aan botulinetoxine kan optreden door: (a) inname van besmette etenswaren (voedselgerelateerd botulisme), (b) productie van toxine op door C. botulinum gekoloniseerde wondoppervlakten (wondbotulisme) en (c), bij zeer jonge kinderen, door productie van toxine na intestinale kolonisatie van C. botulinum (infantiel botulisme). In het Tijdschrift verschenen eerder al casuïstistische meldingen van deze twee laatstgenoemde vormen.2,3 Ook de mogelijkheid van het gebruik van botulinetoxine in het kader van bioterrorisme is beschreven.4

De klinische kenmerken van botulisme zijn in grote lijnen gelijk, ongeacht de ontstaanswijze. Tijdige herkenning, toediening van antitoxine en ondersteunende maatregelen, zo nodig op een intensievezorgafdeling, zijn…

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden.

Afd. Infectieziekten: drs. M.G.J. de Boer en dr. L.G. Visser, internisten-infectiologen.

Afd. Interne Geneeskunde: dr. S.W. van Thiel, arts in opleiding tot internist.

Afd. Neurologie: drs. M.A. van Rijn, arts in opleiding tot neuroloog.

Isala klinieken, afd. Interne Geneeskunde, Zwolle.

Dr. J. Lambert, internist.

Rijnstate Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Arnhem.

Dr. C. Richter, internist.

Westfriesgasthuis, Medisch Microbiologisch Laboratorium, Hoorn.

Dr. B.U Ridwan, arts-microbioloog.

Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Centraal Veterinair Instituut, Cluster Algemene Bacteriologie en Visziekten Divisie Bacteriologie & TSE’s, Lelystad.

Dr. H.J.I.J. Roest, hoofd Cluster Algemene Bacteriologie en Visziekten.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Centrum Infectieziektenbestrijding, Bilthoven.

Drs. C.M. Swaan, arts infectieziektebestrijding.

Contact drs. M.G.J. de Boer (m.g.j.de_boer@lumc.nl)

Verantwoording

Dr. H. Schrijver, neuroloog in het Westfriesgasthuis, droeg bij aan het bijeenbrengen van klinische gegevens en dr. J.J.G.M. Verschuuren, neuroloog in het Leids Universitair Medisch Centrum, gaf commentaar op het manuscript.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 25 januari 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties