3 zuigelingen met obstipatie en hypotonie: infantiel botulisme
Open

Casuïstiek
15-04-2005
Y. Thomasse, J.P. Arends, P.A. van der Heide, L.M.E. Smit, T.W. van Weerden en J.M. Fock

Twee tevoren gezonde zuigelingen, een 10 weken oud jongetje en een 4 maanden oud meisje, werden opgenomen wegens apathie en spierzwakte. Een 3e kind, een tevoren gezond, 6 weken oud meisje, werd opgenomen wegens respiratoire insufficiëntie. Alle 3 hadden meerdere dagen geen ontlasting gehad. Na uitgebreid, overwegend niet-afwijkend onderzoek werd bij alle 3 in het serum het toxine van Clostridium botulinum aangetoond. Bij het oudste meisje en het jongetje werd het type-B-toxine aangetoond; zij herstelden vlot. Bij het jongste meisje ging het om type-A-toxine; zij overleed. Mogelijk waren 2 van de 3 kinderen besmet vanuit de honing waarmee zij waren getroost. De diagnose ‘infantiel botulisme’ moet worden overwogen bij iedere zuigeling met obstipatie en hypotonie. De diagnose kan snel ondersteund worden met behulp van elektromyografie met repetitieve 50-Hz-stimulatie. Honing is een bekende bron van de C. botulinum-spore en dient derhalve niet gegeven te worden aan kinderen onder de leeftijd van 1 jaar. Deze 3 kinderen zijn de eerste casussen die in Nederland zijn beschreven.

Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:826-31