Uit de bibliotheek van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: Speculum Scorbuticum; opvattingen over ontstaan, behandeling en preventie van scheurbuik
Open

Geschiedenis
29-07-1995
A. de Knecht-van Eekelen

Onder de ziekten die worden veroorzaakt door slechte voeding neemt scheurbuik een bijzondere plaats in. Deze ziekte, die – naar nu algemeen bekend is – wordt veroorzaakt door een vitamine C-deficiëntie, heeft vele eeuwen lang de gemoederen beziggehouden. De onzekerheid over de etiologie van scorbuut werd pas in de 20e eeuw weggenomen, toen eerst door Casimir Funk (1884-1967) het vitamineconcept werd ontwikkeld (1912) en later door Albert von Szent-Györgyi (1893-1986) de stof werd geëxtraheerd die vitamine C werd genoemd (1928, 11932). In de bibliotheek van de Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde bevindt zich een twintigtal speciaal aan scheurbuik gewijde publikaties van vóór 1800. Uit dit grote aantal blijkt de belangstelling van de samenstellers van de bibliotheek voor dit thema, waarover een scala aan zowel populaire als wetenschappelijke verhandelingen bestaat. Bovendien werd de ziekte uitvoerig behandeld in handboeken van algemeen-medische aard, die in de bibliotheek in ruime mate voorhanden zijn. In ...