Twee patiënten met kattenkrabziekte

Kat
Jan F. de Leijer
Thijs S. Stutvoet
Dennis Huugen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7141
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Kattenkrabziekte wordt veroorzaakt door de bacterie Bartonella henselae. Het beloop is meestal mild met alleen huidafwijkingen en lymfadenitis rond de inoculatieplek. Soms is het beloop atypisch en breidt de infectie zich systemisch uit.

Casus

Wij zagen twee patiënten met kattenkrabziekte. Patiënt A, een 18-jarige vrouw, werd verwezen wegens vermoeidheid, subfebriele temperatuur en lymfadenopathie in de linker axilla. Patiënt B, een 50-jarige man, bezocht de SEH vanwege koorts en rugpijn. Hij had een pijnlijke lymfeklier in de rechter lies. Aanvullend onderzoek liet leverabcessen en osteïtis van ruggenwervels zien. Bij beide patiënten bleek de lymfadenopathie te zijn ontstaan na een krab van een kat en werd infectie met Bartonella henselae aangetoond. Alleen patiënt B werd antibiotisch behandeld. Beiden herstelden voorspoedig.

Conclusie

Gerichte anamnese is essentieel in de diagnose van kattenkrabziekte. De diagnose kan worden bevestigd met serologisch onderzoek, histopathologisch onderzoek of PCR. Antibiotische behandeling verkort de ziekteduur en voorkomt mogelijk systemische uitbreiding.

Auteursinformatie

Deventer Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Deventer: J.F. de Leijer, coassistent; dr. T.S. Stutvoet, aios interne geneeskunde; dr. D. Huugen, internist-infectioloog.

Contact J.F. de Leijer (jandeleijer@hotmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Radioloog dr. R.A.J.M. (Rob) van Dijk, werkzaam in het Deventer Ziekenhuis, maakte het verslag van het beeldvormend onderzoek en heeft uitgebreid geholpen bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Jan F. de Leijer ICMJE-formulier
Thijs S. Stutvoet ICMJE-formulier
Dennis Huugen ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties