Twee nieuwe antidepressiva: mirtazapine en venlafaxine

T.K. Birkenhäger
P. Moleman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:934-7
Abstract

Samenvatting

- Mirtazapine en venlafaxine zijn twee moderne antidepressiva, die farmacologisch verschillen van de andere nieuwere antidepressiva.

- Mirtazapine blokkeert de presynaptische α2-adrenerge receptoren en heeft een mild bijwerkingenprofiel.

- Venlafaxine remt vooral de heropname van serotonine, bij hogere doseringen ook die van noradrenaline en heeft een bijwerkingenprofiel dat sterk lijkt op dat van de selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI's).

- Uit de effectiviteitsonderzoeken blijkt dat beide middelen effectief zijn bij ambulant behandelde patiënten.

- Bij opgenomen depressieve patiënten met psychotische kenmerken, suïcidaliteit of een lange episodeduur blijkt mirtazapine niet effectief en venlafaxine is bij deze groep niet onderzocht.

Auteursinformatie

Stichting RBC, Monsterseweg 93, 2553 RJ Den Haag.

T.K.Birkenhäger, psychiater.

Moleman Research, Amerongen.

Dr.P.Moleman, farmacoloog.

Contact T.K.Birkenhäger

Ook interessant

Reacties