Moclobemide (Aurorix), de eerste MAO-A-remmer: echt iets nieuws?

Opinie
W.A. Nolen
T.K. Birkenhäger
P. Moleman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1492-6

Sinds 1976 zijn in Nederland, overigens in tegenstelling tot alle ons omringende landen, geen MAO-remmers als antidepressivum meer geregistreerd.1 Desondanks was de afgelopen jaren een geleidelijk toenemend gebruik te constateren van de niet geregistreerde klassieke MAO-remmer tranylcypromine, die vooral werd voorgeschreven aan patiënten met een ernstige depressie in engere zin, die niet reageerde op behandeling met de gebruikelijke antidepressiva.2 Dit moest dan wel steeds gebeuren via een ‘bewustzijnsverklaring’. In juli 1991 besloot de Ziekenfondsraad tranylcypromine op de lijst van ‘orphan drugs’ te plaatsen, zodat voor dit middel vergoeding mogelijk bleef.

Sinds kort is er weer een MAO-remmer als antidepressivum op de markt en wel de MAO-A-remmer moclobemide (Aurorix). Het zou van de klassieke MAO-remmers verschillen doordat het selectief en reversibel MAO-A remt. De komst van dit middel roept een aantal vragen op:

– In hoeverre verschilt moclobemide in farmacologisch opzicht van de klassieke MAO-remmers, zoals tranylcypromine?

– Is…

Auteursinformatie

Psychiatrisch Centrum Bloemendaal, Den Haag.

RIAGG Rijnmond noordwest, Rotterdam.

T.K.Birkenhäger, psychiater.

Stichting Instituut voor Patiëntgebonden Psychiatrisch Onderzoek, Den Haag.

Dr.P.Moleman, farmacoloog (tevens: Moleman Research B.V., Rotterdam).

Contact Dr.W.A.Nolen, psychiater

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties