Twee kinderen met ernstige, recidiverende infecties en het X-gebonden hyper-IgM-syndroom

Klinische praktijk
M. Groeneweg
N.G. Hartwig
A.B. Jonge Poerink-Stockschläder
J.J. Schweizer
C.M.A. Bijleveld
R.G.M. Bredius
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:1024-8
Abstract

Samenvatting

Een jongen had vanaf de leeftijd van 8 maanden recidiverende ernstige darminfecties; onderzoek naar een immuunstoornis leidde uiteindelijk tot de diagnose ‘hyper-IgM-syndroom’. Patiënt herstelde na transplantatie van beenmerg van een HLA-identieke donor. Een andere jongen had vanaf de leeftijd van 3 maanden recidiverende ernstige luchtweginfecties. Op 6,5-jarige leeftijd werd ‘hyper-IgM-syndroom’ gediagnosticeerd. Er was geen geschikte donor beschikbaar. Bovendien zouden beenmerg- en levertransplantatie te riskant zijn door de scleroserende cholangitis en leverziekte in het eindstadium die inmiddels waren ontstaan. Hij overleed op 10,5-jarige leeftijd. X-gebonden hyper-IgM-syndroom is een zeldzame congenitale stoornis van zowel de humorale als de cellulaire afweer. Deficiëntie van de membraanglycoproteïne CD40-ligand (op geactiveerde T-cellen) hindert interactie van T-cellen met antigeenpresenterende cellen. Bij een kind met ernstige, recidiverende infecties en met dysglammaglobulinemie met een normale of toegenomen IgM-titer, moet de diagnose ‘X-gebonden hyper-IgM-syndroom’ worden overwogen.

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, Willem Alexander Kinder- en Jeugdcentrum, Leiden.

Afd. Immunologie, Hematologie, Oncologie, Beenmergtransplantatie en Auto-immuunziekten: dr.M.Groeneweg, assistent-geneeskundige (thans: kinderarts, Medisch Centrum Rijnmond-Zuid, locatie St. Clara, afd. Kindergeneeskunde, Postbus 9119, 3007 HT Rotterdam); dr. R.G.M.Bredius, kinderarts-immunoloog.

Afd. Kindergeneeskunde: J.J.Schweizer, kinderarts/gastro-enteroloog.

Erasmus Medisch Centrum, locatie Sophia Kinderziekenhuis, afd. Infectieziekten en Immunologie, Rotterdam.

Dr.N.G.Hartwig, kinderarts-infectioloog.

Medisch Spectrum Twente, afd. Kindergeneeskunde, Enschede.

Mw.A.B.Jonge Poerink-Stockschläder, kinderarts.

Academisch Ziekenhuis, Beatrix Kinderkliniek, Groningen.

Dr.C.M.A.Bijleveld, kinderarts/gastro-enteroloog.

Contact dr.M.Groeneweg (migroeneweg@planet.nl)

Ook interessant

Reacties