Twee gevallen van hypospadie in een gezin

Klinische praktijk
Hoeven, L. van der
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1881;25:785-7