Twee cholera-gevallen

Klinische praktijk
Vliet, J. van der
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1868;12:366-7