Tussenstand

Opinie
Peter W. de Leeuw
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B279

artikel

Dit is alweer het 9e nummer van het Tijdschrift in zijn nieuwe vorm – tijd voor een tussenbalans. Hoe hebben de lezers de veranderingen in vorm en stijl zoals die begin dit jaar zijn doorgevoerd, ervaren? Er zijn tot nu toe vele spontane reacties binnengekomen, via e-mail, telefoon en al dan niet handgeschreven brieven, maar vooral ook via persoonlijke contacten. Sommige van deze reacties zijn negatief, verreweg het grootste deel is echter positief tot zeer lovend. De tussenstand na 2 maanden is ongeveer 95% positief tegen 5% negatief. Als verkiezingsuitslag werd een dergelijke verhouding zelfs niet gehaald door Obama, een man die toch ook aanzienlijke veranderingen in het vooruitzicht had gesteld. Dit resultaat geeft de hoofdredactie de nodige steun in de rug; wij zien het als een duidelijk signaal dat wij op de goede weg zijn. Wie overigens meent dat wij met de nieuwe vormgeving alleen de jongere generatie aanspreken, heeft het mis. Ook vanuit de groep gepensioneerde lezers komen woorden van lof en waardering. Het staat buiten kijf dat de metamorfose van 2009 de grootste is in het nu meer dan 150-jarig bestaan van het Tijdschrift. Wie de annalen erop naleest en nog eens oude nummers bestudeert, komt al snel tot de conclusie dat in het verleden zelfs kleine veranderingen in vormgeving vaak leidden tot felle protesten. In dit verband is het interessant dat lange tijd een advertentie voor een bepaald geneesmiddel de omslagpagina van het Tijdschrift ‘sierde’; toen de toenmalige hoofdredactie halverwege de jaren vijftig van de vorige eeuw besloot om die advertentie te vervangen door de inhoudsopgave, lokte dat nogal wat negatieve reacties uit. Evenzo zijn er nu lezers die ernstig bezwaar maken tegen het feit dat de inhoudsopgave weer van de omslagpagina is verwijderd – een verandering die overigens vooral bedoeld is om de lezer meer naar de echte inhoud te trekken. Zo lijkt ook dit tijdschrift niet te ontkomen aan een soort historische dialectiek; ooit zullen ook onze vernieuwingen weer ongedaan worden gemaakt. Voorlopig zetten wij evenwel de huidige koers voort en, waar nodig, brengen wij verdere verfijningen aan. Wij zijn daarbij grote dank verschuldigd aan allen die ons hierbij, hetzij direct, hetzij door middel van hun positieve reacties, steunen.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties