Tussenstand
Open

Redactioneel
27-02-2009
Peter W. de Leeuw

Dit is alweer het 9e nummer van het Tijdschrift in zijn nieuwe vorm – tijd voor een tussenbalans. Hoe hebben de lezers de veranderingen in vorm en stijl zoals die begin dit jaar zijn doorgevoerd, ervaren? Er zijn tot nu toe vele spontane reacties binnengekomen, via e-mail, telefoon en al dan niet handgeschreven brieven, maar vooral ook via persoonlijke contacten. Sommige van deze reacties zijn negatief, verreweg het grootste deel is echter positief tot zeer lovend. De tussenstand na 2 maanden is ongeveer 95% positief tegen 5% negatief. Als verkiezingsuitslag werd een dergelijke verhouding zelfs niet gehaald door Obama, een ...