Een nieuw jaar, een oud jaar; overpeinzingen bij de 130e jaargang

Opinie
Hoofdredactie
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:1-2

Op 28 september 1856 ontstond uit het samengaan van de redacties van vijf medische tijdschriften de Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, die op 2 januari 1857 het eerste nummer van haar Tijdschrift zou uitgeven, bedoeld voor de 2500 geneeskundigen die ons land telde. Die geboortedatum brengt het Tijdschrift bij de kleine groep van hoogbejaarde medische weekbladen die hun eeuwfeest al lange tijd achter de rug hebben, zoals de New England Journal of Medicine uit 1812, de Lancet uit 1823, de British Medical Journal uit 1846 en de Deutsche Medizinische Wochenschrift uit 1875. Een lange traditie, een band met de landelijke artsenorganisatie – het Tijdschrift was tot in de bezettingsjaren het orgaan van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst- en het nationale karakter ervan hebben de oude algemeen medische weekbladen doen leven en overleven tot aan het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Dan zet zich de al vele jaren…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties