Metamorfose

Opinie
Peter de Leeuw
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B65

artikel

Voor sommigen zal het even wennen zijn, maar dit is het eerste nummer van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde in een totaal vernieuwde vorm. In zijn ruim 150-jarig bestaan heeft het Tijdschrift altijd een statige en enigszins onveranderlijke indruk gemaakt, terwijl het zich toch al die tijd heeft weten te handhaven als het betrouwbaarste medium op medisch gebied in Nederland. Zoals Ovidius evenwel in zijn Metamorfosen al schreef, verandert alles zonder dat er echt iets te gronde gaat. Een iets latere variant op dit thema, gebezigd door onder anderen de kerkvader Augustinus, luidt: de tijden veranderen en wij veranderen daarin mee ('tempora mutantur, nos et mutamur in illis'). De combinatie van een passieve werkwoordsvorm en een actieve betekenis in de Latijnse versie van deze spreuk suggereert een soort wetmatigheid waardoor de mens reageert op een niet stuurbare verandering van de werkelijkheid in de tijd. Vanuit dit perspectief bezien is het niet meer dan logisch dat ook ons tijdschrift zich aanpast aan de nieuwe realiteit van veranderingen in het leesgedrag en in de doelgroep.

De redactie heeft dan ook gekozen voor een drastische ingreep. Na een jaar van noeste arbeid, marktonderzoek en bestudering van vele voorbeelden hebben wij gekozen voor de huidige vormgeving; wij denken dat die beter aansluit bij de behoeften van de moderne lezer. Tijdens een korte winterslaap heeft zich een metamorfose voltrokken, waarvan het kleurrijke resultaat thans zichtbaar is. Overigens geldt de vernieuwing niet alleen het uiterlijk, maar ook de inhoud.

Niettemin is de belangrijkste verandering die wij nu doorvoeren dat het accent van het Tijdschrift komt te liggen op de website (www.ntvg.nl). Deze, eveneens vernieuwde, website is sinds begin januari 2009 opengesteld en sluit qua vormgeving goed aan bij de papieren versie van ons periodiek. De accentverschuiving heeft onder andere tot gevolg dat alle geaccepteerde artikelen op het web gepubliceerd worden, maar dat niet alle stukken nog op papier zullen verschijnen. De website maakt niet alleen snellere publicatie mogelijk, maar biedt ook veel meer mogelijkheden voor commentaren en reacties van lezers.

Het jaar 2009 lijkt in vele opzichten een kleurrijk jaar te worden. Voor de Verenigde Staten, waar de nieuwe president hopelijk snel een aantal broodnodige hervormingen zal doorvoeren in het stelsel van de gezondheidszorg. Voor Europa, waar de aanhoudende financiële malaise wellicht een stimulans zal zijn tot een “groener” investerings- en energiebeleid. Voor de Nederlandse artsen tenslotte, die met het gemoderniseerde Tijdschrift met zijn nieuwe kleuren – geheel toevallig overigens vooral rood, wit en blauw – op een rooskleurige ondersteuning van hun praktijk kunnen rekenen.

Auteursinformatie

hoofdredacteur

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties