Tussen Zuidhorn en Den Haag (3)

Tineke Slagter-Roukema
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:B675

In nummer 50 van het NTvG stonden enkele artikelen over kindermishandeling. Sinds ik een aantal jaren coördinator was van het bureau vertrouwensarts inzake kindermishandeling, heeft het onderwerp mijn bijzondere belangstelling. De artikelen van het themanummer waren verhelderend en instructief. Ik hoop dat veel van mijn collegae de artikelen gelezen hebben. Herkennen en signaleren is immers de eerste stap om kindermishandeling te stoppen.

De vraag is hoe dit in de praktijk het beste vorm krijgt. Goede bedoelingen leiden immers niet altijd tot goed beleid. In de Eerste Kamer hebben we begin vorig jaar het wetsvoorstel verwijsindex risicojongeren (de VIR) behandeld. Hulpverleners…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties