Het preSANO-onderzoek

Tumorrest na neoadjuvante chemoradiotherapie bij het oesofaguscarcinoom

Onderzoek
Bo Jan Noordman
Bas P.L. Wijnhoven
J. Jan B. van Lanschot
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A8189

Dit artikel besteedt aandacht aan recent gestart klinisch multicentrisch onderzoek in Nederland.

Achtergrond en het waarom van de studie

Het oesofaguscarcinoom heeft een slechte prognose en de incidentie ervan neemt toe.1 Een slokdarmresectie wordt beschouwd als een belangrijk onderdeel van de curatieve behandeling. Slokdarmresecties zorgen echter voor een substantiële perioperatieve mortaliteit (1-5%) en potentieel ernstige postoperatieve complicaties (tot 30%), en hebben een negatieve impact op de kwaliteit van leven.

Recent heeft het Nederlandse ‘ChemoRadiotherapy for Oesophageal cancer followed by Surgery Study’(CROSS)-onderzoek aangetoond dat neoadjuvante chemoradiotherapie, gevolgd door een slokdarmresectie, leidt tot een significante verbetering van de mediane overleving en van de 3-jaarsoverleving, vergeleken met resectie alleen.2 Deze behandeling is daarom nu eerste keus voor een curatieve aanpak. Bij nadere analyse van het CROSS-onderzoek bleek dat er bij 29% van de patiënten die neoadjuvante chemoradiotherapie hadden ondergaan een complete respons in het resectiepreparaat was. Dit betekent dat er geen vitale tumorrest aantoonbaar was tijdens histopathologisch onderzoek.

De indicatie om alle patiënten…

Auteursinformatie

*Namens de multidisciplinaire SANO-werkgroep, waarvan de leden staan vermeld op www.presanotrial.nl.

Erasmus MC, Heelkunde, Rotterdam.

Contact Drs. B.J. Noordman, promovendus Heelkunde (b.noordman@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning voor dit artikel: dit onderzoek wordt gefinancierd door Stichting Coolsingel, Rotterdam. Een ICMJE-formulier is online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Deelnemende centra zijn: Academisch Medisch Centrum, Amsterdam; Universitair Medisch Centrum Utrecht; Catharina Ziekenhuis, Eindhoven; Atrium Medisch Centrum, Heerlen.

Auteur Belangenverstrengeling
Bo Jan Noordman ICMJE-formulier
Bas P.L. Wijnhoven ICMJE-formulier
J. Jan B. van Lanschot ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties