Tumorlysissyndroom bij kleincellig longcarcinoom

Klinische praktijk
Rogier C. Boshuizen
A.A.J. (Arthur) Smit
Arifa Moons-Pasic
Paul Bresser
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:A9823
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Het kleincellig longcarcinoom (SCLC) is een sneldelende maligniteit. Er kan dan ook een snelle respons op chemotherapie worden verwacht. Het gebruik van tumorlysisprofylaxe wordt in de richtlijn voor behandeling van het kleincellig longcarcinoom echter niet beschreven.

Casus

Wij presenteren een 64-jarige vrouw met een uitgebreid gemetastaseerd kleincellig longcarcinoom bij wie werd begonnen met chemotherapie. Op basis van de richtlijnen kreeg ze geen tumorlysisprofylaxe. Naast een dwarslaesie ontwikkelde patiënte ook een klinisch tumorlysissyndroom. Zij overleed 5 dagen na het begin van de behandeling.

Conclusie

Hoewel tumorlysisprofylaxe in richtlijnen niet wordt beschreven, kan tumorlysis wel degelijk optreden bij het kleincellig longcarcinoom. Op grond van parameters die gebruikt worden voor hematologische maligniteiten, werd onze patiënte achteraf geclassificeerd als ‘hoog risico’.

Auteursinformatie

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, afd. Longziekten, Amsterdam.

Drs. R.C. Boshuizen, aios Longgeneeskunde; dr. A.A.J. Smit, dr. A. Moons-Pasic en dr. P. Bresser, longartsen.

Contact drs. R.C. Boshuizen (r.c.boshuizen@olvg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Drs. J.A.F. van Weering, radioloog, beoordeelde de verklarende tekeningen bij de radiologische beelden.

Auteur Belangenverstrengeling
Rogier C. Boshuizen ICMJE-formulier
A.A.J. (Arthur) Smit ICMJE-formulier
Arifa Moons-Pasic ICMJE-formulier
Paul Bresser ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties