Tumoren van zenuwen in de hand

Klinische praktijk
J.-P.A. Nicolai
F.B. Bronkhorst
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:1129-31

Dames en Heren,

Uit alle weefsels kunnen tumoren ontstaan, zo ook in de hand uit zenuwweefsel. Hoewel zenuwtumoren niet de meest voorkomende gezwellen in de hand zijn, komen sommige soorten toch zo veelvuldig voor dat zij kunnen worden beschouwd als een aparte groep, die bespreking verdient. In de hand zijn kwaadaardige zenuwtumoren uitermate zeldzaam en ze zullen hier buiten beschouwing worden gelaten, evenals incidenteel beschreven intraneurale ganglia, hemangiomen en dergelijke.

De tumoren in de hand kunnen worden verdeeld in echte neoplasmata en de grote groep van tumorachtige afwijkingen, ‘tumorlike lesions’.1 Zoals uit de tabel blijkt, komen zenuwtumoren voor in alle categorieën van handtumoren, behalve in die der ontstekingsgezwellen. De meest voorkomende zenuwtumor in de hand (en wellicht zelfs in het gehele lichaam) is het neuroom. Ieder die vaak ongevalspatiënten behandelt, heeft vroeg of laat met deze tumor te maken. De volgende ziektegeschiedenis toont het typische verloop van een neuroom…

Auteursinformatie

Gemeente Ziekenhuis, Wagnerlaan 55, 6815 AD Arnhem.

Afd. Plastische Chirurgie: dr.J.-P.A.Nicolai, plastisch chirurg.

Afd. Pathologische Anatomie: F.B.Bronkhorst, patholoog-anatoom.

Contact dr.J.-P.A.Nicolai

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties