Tuchtrechtuitspraken over screening en preventieve diagnostiek

Onderzoek
Yvonne M. Drewes
Japke P. Meesters
Jacobijn Gussekloo
Barend J.C. Middelkoop
Aart C. Hendriks
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A233
Abstract

Samenvatting

Doel

Inzicht verkrijgen in de tuchtrechtspraak over screening en preventieve diagnostiek en in de bijdrage van de tuchtrechter aan de professionele standaard.

Opzet

Descriptief onderzoek, analyse van tuchtrechtspraak.

Methode

In de elektronische databases van de Staatscourant en de tuchtcolleges werd met 18 zoektermen gezocht naar tuchtrechtuitspraken over screening en preventieve diagnostiek. Twee onderzoekers beoordeelden onafhankelijk van elkaar of de gevonden 213 uitspraken inderdaad hierop betrekking hadden. De geïncludeerde uitspraken werden gecategoriseerd naar type preventie en type screening en werden inhoudelijk geanalyseerd.

Resultaten

Van de 213 uitspraken gingen 28 daadwerkelijk over screening of preventieve diagnostiek. Hiervan betroffen 12 zaken universele preventie, 12 geïndiceerde en 2 zorggerelateerde preventie en 2 handelden over preventief onderzoek op verzoek van de patiënt. Van de 12 zaken over universele preventie gingen er 6 over bevolkingsonderzoek op mammacarcinoom en 4 over bevolkingsonderzoek op cervixcarcinoom. De tuchtrechter hanteerde in beginsel dezelfde maatstaven voor het medisch handelen als bij de curatieve zorg. In 3 uitspraken over bevolkingsonderzoek op mammacarcinoom vond de tuchtrechter dat de deelneemsters beter geïnformeerd dienen te worden. Zij moeten namelijk beseffen dat het niet aantreffen van afwijkingen het hebben van borstkanker niet uitsluit.

Conclusie

Er zijn weinig tuchtrechtuitspraken over screening en preventieve diagnostiek. De tuchtrechter past hierbij in beginsel dezelfde maatstaven toe als bij curatieve zorg. Met de uitspraken over de informatieplicht aan deelnemers van bevolkingsonderzoek heeft de tuchtrechter bijgedragen aan de professionele standaard voor universele preventie.

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden.

Afd. Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde: mr.drs. Y.M. Drewes en prof.dr. B.J.C. Middelkoop, artsen Maatschappij en Gezondheid; prof.dr. J. Gussekloo, huisarts.

Afd. Ethiek en Recht: prof.dr. A.C. Hendriks, jurist.

Academisch Medisch Centrum, afd. Psychiatrie, Amsterdam.

Mr.drs. J.P. Meesters, arts in opleiding tot psychiater.

Contact mr. Y.M. Drewes (y.m.drewes@lumc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 26 maart 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties