Tuberculose bij asielzoekers in Nederland

Onderzoek
J.V. Kuyvenhoven
C.S.B. Lambregts-van Weezenbeek
J.A.C.M. Année-van Bavel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:581-4
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoeken in hoeverre gegevens over diagnose en behandelresultaten van asielzoekers bij wie tuberculose was vastgesteld bij een verplichte röntgenologische screening korte tijd nadat zij Nederland binnenkwamen, verschillen van die van andere groepen tuberculosepatiënten.

Opzet

Retrospectief.

Plaats

Geheel Nederland.

Methode

Gegevens over tuberculosepatiënten worden vastgelegd in de Landelijke Tuberculose Registratie. In 1993 ging het om 1582 patiënten, onder wie 111 asielzoekers die waren ontdekt door verplichte röntgenologische screening kort na binnenkomst in Nederland. De reden van onderzoek, aanwezigheid van klachten, vormen van tuberculose, mate van bacteriologische bevestiging, geneesmiddelenresistentie en behandelresultaten van hen werden vergeleken met de gegevens van overige asielzoekers met tuberculose (n = 169) en overige tuberculosepatiënten (n = 1302).

Resultaten

De diagnose ‘tuberculose’ werd bij 34 van de 111 (31) verplicht gescreende asielzoekers bacteriologisch (door kweek) bevestigd, bij 72 van de 169 (43) overige asielzoeker en bij 729 van de 1302 (56) overige tuberculosepatiënten (p < 0,001 voor het verschil tussen de verplicht gescreenden en de overige tuberculosepatiënten). Resistentie tegen isoniazide en streptomycine kwam vaker voor bij asielzoekers (n = 106; respectievelijk 13 en 19) dan bij Nederlandse patiënten (n = 338; respectievelijk 2 en 3) (p < 0,001). Het genezingspercentage van verplicht gescreende asielzoekers met een bacteriologisch bevestigde tuberculose bedroeg 82 en kwam ongeveer overeen met dat van de andere groepen. Asielzoekers en overige buitenlanders onttrokken zich vaker aan de behandeling dan Nederlanders (p < 0,001).

Conclusie

Bij asielzoekers met tuberculose ontdekt door verplichte eerste röntgenologische screening was er minder vaak sprake van bacteriologische bevestiging, vaker geneesmiddelenresistentie en waren er meer patiënten die zich aan behandeling onttrokken. De behandelingsresultaten van asielzoekers met bacteriologisch bevestigde tuberculose waren goed.

Auteursinformatie

GGD Groningen Stad en Ommelanden, afd. Infectieziekten, Postbus 548, 9700 AN Groningen.

J.V.Kuyvenhoven, sociaal-geneeskundige.

Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose, Den Haag.

Mw.C.S.B.Lambregts-van Weezenbeek, sociaal-geneeskundige.

GGD Midden Brabant, afd. Volksgezondheid, Breda.

Mw.J.A.C.M.Année-van Bavel, internist, sociaal-geneeskundige.

Contact J.V.Kuyvenhoven

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties