Tromboseprofylaxe in de orthopedische chirurgie: inzichten en onzekerheden

Klinische praktijk
H.B. Ettema
M.R. Hoppener
H.R. Büller
Ch.P. Henny
C.C.P.M. Verheyen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:1842-7
Abstract

Samenvatting

- Omdat het niet goed mogelijk is patiënten met een additioneel risico op diepveneuze trombose na grote orthopedische ingrepen te onderscheiden, lijkt het verstandig alle patiënten profylaxe voor te schrijven.

- Profylaxe met een lage dosis ongefractioneerde heparine is effectiever dan geen profylaxe, maar minder effectief dan heparine van laagmoleculair gewicht of cumarinederivaten.

- Acetylsalicylzuur lijkt geen plaats te hebben in het voorkómen van veneuze trombo-embolie bij electieve plaatsing van een totaleheup- of totaleknieprothese. De plaats bij de operatieve behandeling van heupfracturen is onduidelijk.

- Postoperatief starten is niet duidelijk minder effectief of veiliger dan preoperatief starten.

- De incidentie van trombose is lager als de profylaxeduur wordt verlengd tot 4-6 weken na de heup- of knieplastiek. De optimale duur van medicamenteuze profylaxe moet nog worden bepaald.

- Intermitterende pneumatische compressie lijkt effectief na een totaleknieartroplastiek, maar is praktisch niet goed mogelijk. Steunkousen, een voetpomp en snelle mobilisatie hebben weinig effect op de incidentie van proximale diepveneuze trombose.

- Over profylaxe van diepveneuze trombose na een chirurgische ingreep in dagbehandeling zijn er onvoldoende gegevens.

Auteursinformatie

Isala Klinieken, locatie De Weezenlanden, afd. Orthopedie, Groot Wezenland 20, 8011 JW Zwolle.

H.B.Ettema, arts-onderzoeker; M.R.Hoppener, co-assistent; dr.C.C.P.M. Verheyen, orthopedisch chirurg.

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.

Afd. Vasculaire geneeskunde: prof.dr.H.R.Büller, internist.

(c.c.p.m.verheyen@isala.nl).

Contact Afd. Anesthesiologie: dr.Ch.P.Henny, anesthesioloog-intensivist (c.c.p.m.verheyen@isala.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties