Trombose en kanker

Nieuws
W. Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1311

Blom et al. koppelden de medische bescheiden van 66.329 patiënten met kanker aan de gegevens van patiënten die bij trombosediensten werden behandeld wegens veneuze trombose. Daarbij vonden zij dat de hoogste incidentie van veneuze trombose zich voordeed bij patiënten met tumoren van skelet, hersenen, ovarium en pancreas. Ook voor patiënten…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties