Trombolyse bij DOAC-gebruik lijkt veilig

Illustratie van hersenen
Sabine Voigt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2024;168:C5625

Bij een acuut herseninfarct geeft het gebruik van DOAC’s voorafgaand aan de behandeling met alteplase geen hoger risico op bloedingen of overlijden. Dat komt naar voren uit Taiwanees onderzoek. Vasculair neuroloog Raoul Kloppenborg pleit echter voor terughoudendheid bij het toedienen van alteplase bij DOAC-gebruik.

In het onderzoek (JAMA Intern Med. 2023; online 20 november) is gekeken wat het risico op een bloeding en overlijden is na trombolysebehandeling voor een acuut herseninfarct bij patiënten die DOAC’s gebruiken, in vergelijking met patiënten die geen DOAC’s gebruiken.

De Taiwanese onderzoekers voerden hiervoor een cohortonderzoek met een meta-analyse uit. De primaire uitkomstmaat was een intracraniële bloeding na trombolyse met intraveneuze alteplase tijdens ziekenhuisopname. Secundaire uitkomstmaten waren grote bloedingen en overlijden tijdens ziekenhuisopname. Voor de analyse werd ‘propensity score matching’ gebruikt, om te corrigeren voor mogelijke confounders.

In totaal werden er 7483 patiënten in het onderzoek geïncludeerd…

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties