diagnostiek en behandeling door de huisarts

Tromboflebitis van het been

Sanne H. Timmermans
Nick Wlazlo
Emile M.A. Mom
H.E.J.H. (Jelle) Stoffers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1098
Abstract

Samenvatting

  • Wij deden literatuuronderzoek naar het verband tussen tromboflebitis en veneuze trombo-embolie en naar de evidence voor de behandeling van tromboflebitis met laagmoleculaire heparines (LMWH).

  • Er zijn aanwijzingen voor een verband tussen tromboflebitis en veneuze trombo-embolie; dit verband is sterker voor een proximale dan een distale tromboflebitis.

  • In de huisartspraktijk is het absolute risico op veneuze trombo-embolie bij of na tromboflebitis laag, circa 3%.

  • Er zijn aanwijzingen dat behandeling met een LMWH het beloop van een tromboflebitis gunstig beïnvloedt; NSAID’s hebben vergelijkbare effecten.

  • Er zijn indirecte aanwijzingen dat een LMWH een veneuze trombo-embolie mogelijk kan voorkómen als het langer dan 4 weken wordt toegepast.

  • Wij adviseren bij proximale tromboflebitis een echografie te laten verrichten en bij bevestiging van de diagnose te behandelen met LMWH; in andere gevallen kunnen NSAID’s overwogen worden.

Auteursinformatie

Universiteit Maastricht, faculteit Health, Medicine and Life Sciences, Maastricht.

S.H. Timmermans BSc en N. Wlazlo BSc, coassistenten.

Huisartsenpraktijk Bocholtz, Bocholtz.

Drs. E.M.A. Mom, huisarts.

Universiteit Maastricht, School for Public Health and Primary Care (CAPHRI), afd. Huisartsgeneeskunde, Maastricht.

Dr. H.E.J.H. Stoffers, huisarts-epidemioloog.

Contact dr. H.E.J.H. Stoffers (Jelle.stoffers@hag.unimaas.nl)

Verantwoording

De bijdrage van beide eerste auteurs aan dit artikel is gelijkwaardig
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 4 november 2009

Ook interessant

Reacties