Kathetergeleide trombolyse bij iliofemorale diepveneuze trombose

Klinische praktijk
Rob H.W. Strijkers
Arina J. ten Cate-Hoek
Jochen Grommes
Carsten W.K.P. Arnoldussen
Cees H.A. Wittens
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4759
Abstract

Samenvatting

  • Ondanks optimale behandeling van diepveneuze trombose (DVT) in de acute fase is er een grote kans op ontstaan van recidief-DVT en het posttrombotisch syndroom (PTS) op de lange termijn.

  • De mate van spontane rekanalisatie varieert per patiënt en per locatie van de trombus. Zo treedt rekanalisatie binnen 1 jaar op bij 90% van de femoropopliteale veneuze afsluitingen. Iliofemorale afsluitingen rekanaliseren slechts bij een minderheid van de patiënten.

  • Bij iliofemorale trombose komen posttrombotische complicaties vaker voor en is de kans op recidief-DVT groter dan bij trombose meer distaal in het been. Aan iliofemorale trombose ligt ook vaker een anatomische variant of afwijking ten grondslag.

  • Het is belangrijk patiënten met een verhoogde kans op PTS vroegtijdig te herkennen en te behandelen om posttrombotische schade te voorkomen.

  • Er zijn nog niet voldoende gegevens uit trials om kathergeleide trombolyse als standaardtherapie voor iliofemorale trombose in te voeren.

Auteursinformatie

Maastricht Universitair Medisch Centrum, Maastricht.

Afd. Interne geneeskunde en CARIM: dr. A. ten Cate-Hoek, arts-epidemioloog.

Afd. Radiologie: drs. C. Arnoldussen, radioloog.

Universitätsklinikum Aachen, afd. Vaatchirurgie, Aken, Duitsland.

Drs. J. Grommes, arts-assistent.

Contact drs. R.H.W. Strijkers (R.Strijkers@maastrichtuniversity.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: Voor dit onderzoek verstrekte ZonMw een beurs binnen het programma Vroege Evaluatie Medische Innovatie (VEMI), onder dossiernummer 171101001.
Aanvaard op 21 juni 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Rob H.W. Strijkers ICMJE-formulier
Arina J. ten Cate-Hoek ICMJE-formulier
Jochen Grommes ICMJE-formulier
Carsten W.K.P. Arnoldussen ICMJE-formulier
Cees H.A. Wittens ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties