Trimethylaminurie: ‘Help, mijn kind ruikt naar vis!’

Klinische praktijk
Tijs A. Stehmann
Bob van Houten
J. (Hans) van der Deure
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2068
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Trimethylaminurie wordt veroorzaakt door een enzymdefect en is meestal aangeboren. Deze metabole ziekte kenmerkt zich door een lichaamsgeur die lijkt op de geur van vis.

Casus

Een 7-jarige jongen werd verwezen vanwege een afwijkende lichaamsgeur, die zijn moeder beschreef als visgeur. Deze geur veroorzaakte vooral sociale problematiek. Op basis van de kenmerkende geur dachten we aan trimethylaminurie. Aanvullend metabool onderzoek toonde in de urine een verhoogde concentratie van trimethylamine, wat paste bij deze diagnose.

Conclusie

Trimethylaminurie komt zelden voor, maar vanwege de psychische en sociale gevolgen is het belangrijk dit ziektebeeld te herkennen. Hoewel een excessieve lichaamsgeur zelden wordt veroorzaakt door een metabole stoornis, dient zo’n metabole ziekte differentiaaldiagnostisch altijd overwogen te worden.

Auteursinformatie

Deventer Ziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Deventer.

Drs. T.A. Stehmann, anios kindergeneeskunde (thans: anios kindergeneeskunde, Emma Kinderziekenhuis AMC, Amsterdam); B. van Houten, coassistent; drs. J. van der Deure, kinderarts.

Contact drs. T.A. Stehmann (t.a.stehmann@amc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Tijs A. Stehmann ICMJE-formulier
Bob van Houten ICMJE-formulier
J. (Hans) van der Deure ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties