Trials, observationeel onderzoek en de ‘echte’ wereld

Opinie
Rolf H.H. Groenwold
Hylke J.F. Brenkman
R. Marijn Houwert
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5514
Abstract

Een vaak voorkomend probleem bij gerandomiseerd onderzoek is dat de resultaten lastig zijn te vertalen naar de dagelijkse praktijk, ofwel de ‘echte’ wereld (‘real world’).1 RCT’s leveren geen ‘real-world’-bewijs, zo is de gedachte.2

Samenvatting

Het behandeleffect dat wordt gevonden in een trial komt niet altijd overeen met het effect van de behandeling in de dagelijkse praktijk. Om een inschatting te maken van de toepasbaarheid van de resultaten van een trial, kan een vergelijking worden gemaakt met resultaten van observationeel onderzoek. In dit artikel bespreken we een dergelijke vergelijking tussen de resultaten van de TIME-trial en een analyse van gegevens uit de observationele DUCA-registratie. In beide onderzoeken werd het behandeleffect van een open en minimaal invasieve slokdarmresectie met elkaar vergeleken, maar de resultaten kwamen niet overeen. Ook bespreken we 9 mogelijke verklaringen voor deze verschillen in resultaten.

Auteursinformatie

LUMC, afd. Klinische Epidemiologie, Leiden: prof.dr. R.H.H. Groenwold, epidemioloog en arts n.p. (tevens: afd. Biomedical Data Sciences). Meander Medisch Centrum, afd. Heekunde, Amersfoort: dr. H.J.F. Brenkman, aios heelkunde. UMC Utrecht, afd. Traumatologie, Utrecht: dr. R.M. Houwert, traumachirurg.

Contact R.H.H. Groenwold (r.h.h.groenwold@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Rolf H.H. Groenwold ICMJE-formulier
Hylke J.F. Brenkman ICMJE-formulier
R. Marijn Houwert ICMJE-formulier
Implementatie van minimaal invasieve slokdarmresectie*
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties